Contact

Wilt U meer informatie over het inzetten van een tolk gebarentaal? Of wilt U mij aanvragen voor een tolkopdracht?

Dat kan via mail (mariska@mooigebaar.info) of met onderstaand contactformulier.


Tevens ben ik te vinden op het Register voor tolken Gebarentaal en bij de bemiddelingsbureaus Tolknet en Tolkcontact.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Deze nieuwe (Europese) privacywetgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. In de nieuwe wet worden de rechten van betrokkenen versterkt en uitgebreid, terwijl organisaties en bedrijven meer verplichtingen krijgen. Mijn privacyverklaring vindt U hier.


[captcha]