Informatie

Er zijn drie categorieën tolkuren: leef-, werk- en onderwijsuren. Klik op onderstaande links om te zien of U recht heeft op tolkuren. En wat U moet doen om de tolkuren aan te vragen en vergoed te krijgen.

Leefuren

Bent U doof of slechthorend, dan heeft U in de privésfeer recht op 30 tolkuren per jaar. Bent U doofblind, dan heeft U recht op 168 uur per jaar. Voorbeelden van de privésfeer zijn: een bezoek aan de tandarts, huisarts, ziekenhuis, een zwemles, een workshop, een feestje of een theatervoorstelling.

Meer informatie...

Werkuren

Heeft U regelmatig vergaderingen of overleggen op het werk? Dan heeft U ook recht op een tolk. Er wordt gekeken hoeveel uur U gemiddeld per jaar werkt en daarvan wordt maximaal 15% vergoed.

Meer informatie...

Onderwijsuren

Volgt U zelf een beroepsopleiding of studie of zit Uw doof/slechthorend kind op de basisschool of middelbare school, dan kunt U gebruik maken van de tolkvoorziening voor de onderwijssituaties. Ook het geven van een presentatie of het deelnemen aan een excursie vallen hieronder.

Meer informatie...