Tolk Gebarentaal    

Ik vertaal het gesproken Nederlands naar de Nederlandse Gebarentaal (NGT), Nederlands met Gebaren (NmG) of een tactiele communicatievorm voor doofblinde mensen. Voorbeelden hiervan zijn vingerspellen in de hand, 4-handen gebaren en vingerspellen in de hand.
Tevens kan ik het gesproken Limburgs vertalen naar gebarentaal.
Iemand die slechthorend of doof is kan ervoor kiezen om zelf te spreken of om te gebaren, zodat ik het in gesproken Nederlands vertaal.

Een tolk kan ingezet worden bij verschillende situaties:

Ik hou me bij tolkopdrachten aan de beroepscodes en ik hanteer de leveringsvoorwaarden van de NBTG. Klik hieronder voor meer informatie: