Specialisaties

Elk mens is anders; dit geldt ook voor dove mensen. De een gebruikt Groningse gebaren, de ander wil Nederlands met Gebaren en duidelijk mondbeeld en weer een ander wil pure gebarentaal. Daarom pas ik mijn gebarenstijl voor elke klant aan.

Er zijn situaties die nog meer kennis, ervaring en aanpassing nodig hebben. Daarom heb ik tijdens de opleiding een jaar lang twee specialisaties gevolgd; het tolken in de (g)gz en het tolken voor doofblinde mensen.

Tolken in de (Geestelijke) Gezondheidszorg

Bij een ziekenhuis of instelling werken vaak mensen die geen ervaring hebben met dove mensen. Er worden ook vaak moeilijke termen gehanteerd. Daarom is het belangrijk dat een tolk wordt ingezet die hier kennis en ervaring mee heeft. Op deze manier wordt de communicatie tussen beide partijen geoptimaliseerd.

Tolken voor doofblinde mensen

Er is ook een groep mensen die naast een auditieve ook een visuele beperking heeft. Deze groep mensen noemt men ‘’doofblind’’. Het is dus een combinatie van het niet/slecht horen en niet/slecht kunnen zien. Men kiest de communicatievorm die het beste bij hem/haar past. Enkele voorbeelden zijn: vingerspellen in de hand, vierhandengebaren, tolken in een kleine gebarenruimte (dus op afstand), blokletters in de hand, lorm.

  

Al deze communicatievormen heb ik tijdens de specialisatie geleerd en kan ik toepassen wanneer nodig.

Muziektolken

Een andere specialisatie is muziektolken, oftewel signdancen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk hiermee bezig te zijn. Ik kies liedjes die mij aanspreken en vertaal dan de tekst en muziek naar gebarentaal. Naast een aantal optredens met bevriende bands heb ik ook op Sencity mogen signdancen. Het is een geweldig feest waarbij alle zintuigen worden geprikkeld door middel van een aroma-dj, trilvloer, visuele effecten e.d. Kijk op www.your-sencity.com voor meer informatie over dit uniek evenement.

Zie de pagina 'Media' voor foto's en video's hiervan.